ЕКСТЕРНАТНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ЕкстернатДорожня карта щодо отримання освіти за екстернатною формою навчання
1. Оцінити необхідність і можливість отримання Вами/Вашою дитиною освіти за екстернатною формою. Сподіваємося, в цьому Вам допоможуть такі рекомендації:
1. Подумайте, чи зможете Ви/Ваша дитина самостійно вчитися без постійного контролю вчителя.
2. Сформулюйте мету навчання екстерном.
3. Обговоріть із батьками такі питання:
·         чи підтримують вони Ваш вибір і чи згодні взяти на себе часткову відповідальність;
·         якою мірою вони спроможні надати Вам навчальну, методичну і моральну підтримку;
·         чи зможуть вони бути Вашими консультантами, асистентами та тренерами під час навчання та підготовки до атестації.
4. Ознайомтеся із системою навчання за екстернатною формою.
5. З’ясуйте особливості різних форм навчання:
·         екстернатна;
·         заочна (на базі вечірньої школи);
·         індивідуальна;
·         інклюзивна.
6. Відвідайте практичного психолога.
7. За потреби складіть тест на визначення базового рівня знань і здатності до самостійної учбової діяльності.
Зверніть увагу, що екстернат організовується для осіб, які:
1) з будь-яких поважних причин (стан здоров'я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (далі - неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію;
2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в навчальному закладі або є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або не пройшли атестацію;
3) є громадянами України, які навчалися або навчаються за кордоном;
4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту;
5) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів, освітніх рівнів.
2. Ознайомтеся з Положенням про екстернатну форму навчання (див. зверху сторінки).
3. Оберіть навчальний заклад. Зверніть увагу, що атестація екстерном за курс початкової школи (1-4 класи) здійснюється на базі денної школи; за курс основної (5-9 класи) та старшої школи (10-11 класи) - як правило, на базі вечірньої школи. 
4. Підготуйте необхідні документи:
  • Письмова заява (для неповнолітніх-заява батьків або осіб, що їх замінюють)зразок якої наведено в Положенні про екстернат. Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Особи з неконтрольованих територій або з населених пунктів на лінії зіткнення можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами (факсом, електронною поштою).
  • Документ державного зразка про здобутий рівень загальної середньої освіти або інше будь-яке письмове підтвердження проходження оцінювання, ДПА в іншому авчальному закладі. Освітній рівень особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого освітнього рівня чи результатів оцінювання та/або атестації, визначається загальноосвітнім навчальним закладом, у якому організовано екстернат.
  • Відповідні письмові документи особи, що підтверджують наявність підстав для проведення річного оцінювання та/або атестації екстерном.
  • Іноземці та особи без громадянства додатково надають копію документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні
5. Зверніться з цим пакетом документів до директора навчального закладу:
Зверніть увагу, приймання заяв для зарахування на екстернат починається з вересня поточного навчального року і закінчується не пізніше ніж за три місяці до початку проведення відповідного річного оцінювання чи атестації. Для осіб, які навчалися або навчаються за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, приймання заяв здійснюється протягом всього календарного року.
6. Якщо до цього Ваша дитина навчалася в денному загальноосвітньому закладі, а заяву надано до вечірньої школи обов’язково отримайте довідку про зарахування до групи екстернів. Напишіть заяву про відрахування Вашої дитини з денного навчального закладу, де вона навчалася до переходу на екстернат, і надайте разом із довідкою директору.
7. Ознайомтеся з графіком проведення консультацій, порядком, формами та термінами проведення оцінювання
8. Пам’ятайте, що відповідно до законодавства відповідальність за навчання, виховання та розвиток дитини несуть батьки, тому Вам необхідно забезпечити контроль за отриманням дитиною освіти за екстернатною формою навчання.

Немає коментарів:

Дописати коментар